خرید پیراهن زنانه بانک اطلاعاتی خون‌های نادر ایران جهانی شد

بانک اطلاعاتی خونهای نادر ایران که کمتر از 5 سال از فعالیتش می گذرد، با بانک بین المللی خونهای نادر به اشتراک گذاشته شد.به گزارش فارس، مصطفی مقدم مدیر طرح ملی خونهای نادر و رییس آزمایشگاه ایمنو هماتولوژی سازمان انتقال خون ایران گفت: زمانی یک کشور می تواند عضو انجمن بین المللی خونهای نادر شود و لینک اطلاعات خود را روی بانک اطلاعاتی موجود در بریستول انگلیس ذخیره کند که گروههای خونی شناسایی شده در آن کشور از تنوع و کم‌یابی بیشتری برخوردار باشند و در عین نادر بودن، دسترسی به منابع تأمین کننده آن خون وجود داشته باشد.وی افزود: به تازگی بانک اطلاعاتی خونهای نادر کشورمان با کسب این ویژگی ها موفق شد با بانک بین المللی خونهای نادر مشترک شود و این بدان معنا است که خدمات ما بین المللی می شود و امکان دریافت و ارسال خون نادر مورد نیاز بیماران بین کشورهای عضو میسر خواهد بود.مقدم افزود: دریافت و ارسال خون نادر از این بانک 10 تا 15 هزار دلار هزینه خواهد داشت که بیشتر صرف حمل و نقل هوایی و آماده سازی و نگهداری خون یاد شده می شود.وی در مورد نقش بریستول انگلیس گفت: آزمایشگاه رفرانس ایمنوهماتولوژی سازمان جهانی بهداشت و انجمن بین المللی خونهای نادر در این کشور است و اعضای این انجمن در صورتی که نتوانند نمونه ای را در کشور خود شناسایی کنند، می توانند نمونه را به این آزمایشگاه ارسال کرده و گروه خونی ناشناخته را تشخیص دهند.وی در مورد تنوع گروههای خونی نادر شناسایی شده در ایران گفت: فراوانی این گروههای خونی از یک در هر صد هزار نفر تا یک در هر 5 میلیون نفر جمعیت  است و تاکنون 13 نوع گروه خونی نادر در ایران شناسایی شده است.