خرید پیراهن زنانه توافق برای پرداخت نقدی 2 قسط از پول نفت ایران

مصباحی مقدم در گفتگو با تسنیم درباره آزاد سازی پول نفت ایران طبق توافق ژنو ، اظهار داشت: دریافت پنج قسط از پول نفت توسط بانک مرکزی به معنای این است که این پول به حساب های بانک مرکزی در کشورهای دیگر واریز شده است.وی درباره علت عدم ورود پول های آزاد شده به حسا‌ب های داخلی بانک مرکزی گفت: لزوماً ضرورتی ندارد این وجوه به داخل کشور آورده شود چراکه عمده معاملات ما به صورت حواله صورت می گیرد و نقدی نیست.خبرنگار تسنیم گفت: بهتر نبود این امتیاز طوری تعیین می شد که اختیار هزینه کرد این وجوه برای ایران باشد و اینگونه نباشد که ملزم به خرید کالای خاص از کشوری خاص باشیم!رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجس با تأکید براینکه هنوز این موانع برداشته نشده است، عنوان کرد: این پول قابل برداشت نقدی نیست مگر توافق شود بخشی از این پرداخت ها به صورت پرداخت نقدی انجام شود، ظاهراً در گفت‌وگو ها اصل این موضوع را نسبت به یکی دو قسط پذیرفته اند.