خرید پیراهن زنانه مخفیگاه اخلالگر پلاستیکی در یخ‌های قطبی!

کارشناسان محیط زیست با مطالعه روی یخ‌های اقیانوس منجمد شمالی از کشف حجم زیادی از میکروزباله‌های پلاستیکی در آب‌های منجمد این منطقه شگفت‌زده شدند.به گزارش ایسنا، در این مطالعه مشخص شد در دل آب‌های منجمد اقیانوسی حجم زیاد و غیرقابل تصوری از زباله‌های بسیار ریز و میکروسکوپی پلاستیکی موسوم به «میکروپلاستیک‌»ها پنهان است.این گزارش در عین حال که تخمین می‌زند که چگونه این حجم بالای زباله‌های پلاستیکی راه خود را به سوی آب‌های قطب جنوب باز می‌کنند اما پیش‌بینی‌های آن از آینده این معضل دقیق‌تر و ملموس‌تر است. در صورت ذوب یخ‌های محتوی زباله‌های پلاستیکی، این میکروپلاستیک‌ها که حجم قابل‌ توجهی نیز دارند، وارد اقیانوس خواهند شد.آمار به دست آمده از این حجم زباله در یخ‌های قطبی حاصل نمونه‌برداری‌های تصادفی است و این فرضیه را به دنبال دارد که بیشتر یخ‌های قطبی حاوی حجم مشابهی از این میکروپلاستیک‌ها هستند. اگر این فرضیه صحت پیدا کند با ذوب شدن یخ‌های قطب جنوب شاهد ورود حجم میلیاردی میکروزباله‌های پلاستیکی به داخل اقیانوس‌ها خواهیم بود. به ویژه اینکه متخصصان علوم جوی به تازگی نسبت به افزایش سرعت ذوب یخ‌های جنوبگان که با عنوان «صفحه یخی جنوبگان غربی» شناخته می‌شود، هشدار داده‌اند. سرعت ذوب یخ‌ها به ویژه در سکوی یخی «راس» شدیدتر است.به نقل از پایگاه اینترنتی گیک، همچنین در یک گزارش جدید ادعا شده است که این روند ذوب یخ‌های قطبی یک واکنش زنجیره‌ای غیرقابل توقف است که در نهایت به افزایش جهانی سطح آب دریاها به میزان دو تا سه متر منجر خواهد شد. البته تمام این پیش‌بینی‌ها طی دو قرن آتی رخ خواهند داد. همچنین همانطور که آزاد شدن میلیاردها قطعه زباله پلاستیکی ریز و درشت در اقیانوس‌ها یک واقعیت نگران‌کننده است از سوی دیگر همین زباله‌های پلاستیکی دوباره از راه اقیانوس‌ها وارد یخ‌های قطبی و در آنها ذخیره می‌شوند.اما در نهایت توجه به این واقعیت تلخ ضروری است که این حجم وسیع از زباله‌های پلاستیکی که به آرامی وارد اقیانوس‌ها می‌شوند هنوز هم در مقایسه با انبوهی از زباله‌های جدید که بشر هر سال تولید کرده و در محیط زیست رها می‌کند، ناچیز است.