خرید پیراهن زنانه بازداشت مرد افغانی با 7شناسنامه جعلی

فرمانده انتظامی علی آبادکتول استان گلستان از دستگیری تبعه افغانی و کشف 7 جلد شناسنامه جعلی خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی اکبر اژدری گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان علی آباد کتول روز گذشته مردی مجهول الهویه تابعه کشور افغانستان را با در دست داشتن یک جلد شناسنامه غصبی ممهور به مهر جعلی اداره ثبت احوال یکی از شهر های استان که درصدد اخذ کارت ملی بود را دستگیر کردند. در بازرسی بعمل آمده از کیف دستی همراه وی 7 جلد شناسنامه جعلی نیز کشف شد.متهم در تحقیقات تخصصی بعمل آمده اعتراف کرد تبعه کشور افغانستان هستم و شناسنامه خود را 15 سال قبل عکسدار کردم و چون کارت ملی نداشتم درصدد گرفتن کارت ملی برای خود و فرزندانم بودم.فرمانده انتظامی علی آباد کتول گفت: موضوع رسیدگی به پرونده متهم در شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی علی آباد کتول در حال پیگیری است.