خرید پیراهن زنانه مائوري قرارداش را با لاتزيو تمديد کرد

استفانو مائوري قرارداد خود را به مدت يک فصل ديگر با لاتزيو تمديد کرد. قرارداد اين مهاجم 34 ساله در پايان فصل خاتمه مي يافت، اما با توافق با مسئولين لاتزيو وي به مدت يک فصل ديگر در لاتزيو ماندگار شد.مائوري در صفحه اجتماعي اش نوشت: “دوباره باهم. من به اين باشگاه و پيراهني که مي پوشم، افتخار مي کنم. زنده باد لاتزيو براي هميشه!”گفتني است مائوري در فصل گذشته 12 بار پيراهن بيانکوچلستي را بر تن کرد و موفق شد 4 گل به ثمر رساند.