خرید پیراهن زنانه معطلی یک ساعته اعضای تیم‌ملی در فرودگاه

اعضای تیم ملی فوتبال ایران به دلیل گم شدن چمدان‌های خود در فرودگاه معطل شدند.به گزارش تسنیم، اعضای تیم ملی فوتبال در بازگشت از اردوی اتریش به دلیل گم شدن چمدان‌های خود مدت زمان زیادی را در فرودگاه سرگردان شدند. در حالی که پرواز تیم ملی فوتبال در ساعت 3:20 صبح در فرودگاه فرود آمد،  نفرات تیم و برخی اعضای کادرفنی تا یک ساعت بعد برای تحویل گرفتن وسایل خود در فرودگاه معطل ماندند.این اتفاق ناخرسندی بازیکنان و تعجب برخی نفرات چون داوری و بیت آشور را در مواجهه با این بی نظمی به دنبال داشت.