خرید پیراهن زنانه وسواس قابل درمان است

یک روانشناس گفت: میزان استرس بالا در فرد منجر به رفتارهای تکراری می‌شود که در نهایت به وسواس می‌انجامد.فاطمه منفرد پویا ، روانشناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره علل ایجاد وسواس ، گفت: وسواس یا بر اثر اختلال فیزیولوژیکی مغز است که یکی از انتقال دهنده مغز درست ترشح نمی‌شود و یا الگوگیری از اطرافیان باعث ایجاد وسواس می‌شود. وی با اشاره به اینکه استرس عامل اصلی ایجاد وسواس در فرد است ، افزود: فردی که دچار وسواس است استرس بسیار بالایی دارد و برای اینکه این میزان استرس را کاهش دهد دست به اعمال تکراری می‌زند.  وی عنوان کرد: وسواس در هر 2 جنسیت به طور یکسان وجود دارد و نمی‌توان بیان کرد که وسواس بانوان بیش از آقایان است.  این روانشناس گفت: درمان وسواس اگر در نتیجه اثرات فیزیولوژیکی مغز باشد روانپزشک و روانشناس هر دو به درمان می‌پردازند ولی اگر به اثر الگوگیری از اطرافیان باشد رفتار درمانی کفایت می‌کند ، در رفتار درمانی تمام مدت تکانه و اضطراب بسیار بالایی به فرد وارد می‌کنند ، میزان پاراسمپاتیک مغز را بالا می‌برند تا به اوج می‌رسد و سپس روند نزولی پیدا می‌شود که در نتیجه اضطراب نیز کاهش پیدا می‌کنند و از دیگر انواع درمان مواجه‌سازی است که فرد را با مسائلی که برایش ناراحت کننده است مواجه می‌کنند تا میزان حساسیت او را به آن موضوع کاهش دهند. منفردپویا در خاتمه با بیان اینکه فرد در تمام مدت درمان بهتر است که توجه به درمان داشته باشد و از رفتارهای ایمنی بخش استفاده نکند، تا زودتر مراحل درمان پیش برود چرا که این اختلال در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری به فرد وارد می‌کند.