خرید پیراهن زنانه از کم بودن کمک کميته امداد تا زندگي تا پارک

شيعه آنلاين نوشت:قصد داريم در سلسله گزارش هايي، هر هفته با کمک شما کاربران عزيز و محترم، دست يک نيازمند را بگيريم. مسئول بخش شناسايي و رسيدگي به نيازمندان که در تهيه گزارش ما را ياري مي رساند، سرکار خانم «صغري حاج عبدالرحماني» است. اولين گزارش خود را به خانواده اي که اکنون در يکي از پارک هاي استان البرز سکني گزيده اند، اختصاص داده ايم. شرح ماجرا از اين قرار است:سرکار خانم «صديقه جنادله» همسر مرحوم «سيد علي رضا هاشمي» است. او تا سال 1391 تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)، شعبه اشتهارد بود اما مبلغي که به عنوان کمک به آنان پرداخت مي شد به قدري ناچيز بود که در نهايت در تاريخ 19/2/1393 صاحب خانه آنان را از منزل بيرون انداخت.از همان روز اين خانواده پنج نفري که شامل زوج و سه فرزند بوده اند، در پارک سکني گزيده اند. چند روز بعد، همسر خانم جنادله به دليل بيماري، فشار زندگي و وضعيت به وجود آمده، جان خود را از دست داد.از آن زمان تا به امروز اين بانوي بي سرپرست و نيازمند به هر اداره و يا ارگاني مراجعه کرده، دست خالي بازگشته و حتي کميته امداد امام خميني استان البرز نيز به ياري او نشتافت.همانطور که در اين تصوير نيز ديده مي شود، در حال حاضر خانم «صديقه جنادله» به همراه سه فرزندش – 12 ساله، 6 ساله و نوزاد چند ماهه – در گوشه اي از پارک سکونت دارند.بر همين اساس از همه کاربران انسان دوست و با ايمان درخواست مي شود براي ياري رساندن به اين بانوي نيازمند، دست در دست هم دهيم تا هر کدام، با کمکي که مي توانيم تقديم کنيم، حداقل سرپناهي براي اين خانواده نيازمند تهيه شود تا از سکونت در گوشه پارک نجات يابند.براي دريافت اطلاعات بيشتر، مي توانيد با سرکار خانم «صغري حاج عبدالرحماني» به شماره تلفن 09195178130 که مسئول تهيه اين گزارش و رسيدگي به اين خانواده نيازمند است، تماس حاصل فرمائيد.کمک هاي نقدي خود را نيز مي توانيد به شماره کارت زير واريز و پس از آن از طريق شماره فوق به خانم عبدالرحماني اطلاع دهيد: 6037991392255174