خرید پیراهن زنانه برای پرداخت وام‌، بانک چه ضمانتی از شما می‌خواهد+گفت‌وگوی‌آنلاین

در هفته‌های اخیر، پس از کش و قوس‌های فراوان، فهرست چند صد نفره‌ای از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه فرستاده شد که در مجموع بیش از ۸۲هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارند. مقامات قوه قضائیه خبر می‌دهند، فهرستی که آن‌ها ‌دارند، حتی از فهرست بلند دولتی هم بلند‌تر است. ماه‌های آینده سرنوشت دعوای بانک‌ها، بدهکاران و دولت بر سر این مسأله مهم را روشن خواهد کرد. این حجم از بدهی‌های انباشته در شرایطی پدید آمده‌ که بسیاری از جوانانی که به تازگی ازدواج کرده‌اند به وام خرد چند میلیون تومانی ازدواج دسترسی ندارند و شرایط دریافت دیگر وام‌های حتی خرد هم گاهی بسیار مشکل است. شما از تجربیات خود در این باره بگویید؟

شرایط و پیش‌شرط‌های دسترسی به وام‌های بانکی کدام است؟

بانک‌ها برای پرداخت وام‌ از شما چه ضمانت‌هایی می‌خواهند؟دیدگاه‌های شما در این باره تا ساعت هفت بعد‌از‌ظهر ‌برخط (آنلاین) منتشر می‌شود.