خرید پیراهن زنانه تکذیب واژگونی اتوبوس اردوی راهیان نور

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور، خبر درگذشت هفت دانش‌آموز در واژگونی اتوبوس راهیان نور در روز 10 خرداد را به شدت تکذیب کرد.به گزارش ایسنا احمد رحیمی‌زاده توضیح داد: خبری مبنی بر واژگونی اتوبوس راهیان نور در روز 10 خرداد 1393 و درگذشت هفت دانش آموز توسط یکی از روزنامه‌ها منتشر و در یعضی از سایت‌های خبری داخلی و خارج از کشور هم انعکاس یافت.وی گفت: وقوع هرگونه حادثه راهیان نوری را در ماه جاری رد می‌کنیم. هیچ حادثه‌ای بعد از پایان بازه زمانی رسمی راهیان نور جنوب (15 فروردین) تا کنون در اردوهای راهیان نور کشور رخ نداده است.رحیمی‌زاده در پایان گفت: اینگونه اخبار کذب منبع موثقی ندارند و صحیح نیستند و یقینا روزنامه‌ منتشر کننده خبر مذکور باید پاسخگوی اشتباه خود که موجبات تشویش اذهان عمومی و تهیه خوراک برای رسانه‌های معاند ایران اسلامی شده است، باشد.