خرید پیراهن زنانه دردسر جديد براي مدافع ملي‌پوش پرسپوليس

مدافع ملي‌پوش پرسپوليس هم به دليل در اختيار داشتن يکي از خودروهاي مشکل‌دار به دردسر افتاده است. سيدجلال حسيني به دليل در اختيار داشتن يکي از خودروهاي مشکل‌دار ممکن است دچار دردسر شود و براي خروج از کشور به همراه تيم ملي با مشکلات قانوني روبه‌رو شود.به گزارش  فارس، مالک خودرو حسيني به او اعلام کرده اگر پول خودرو را پرداخت نکند از راه قانوني استفاده خواهد کرد تا به طللبش برسد. حتي گفته مي‌شود ممکن است حسيني هم بخاطر اين خودرو با مشکل ممنوع الخروجي مواجه شود.برخي از بازيکنان پرسپوليس از جمله رضا حقيقي به دليل در اختيار داشتن اين خودروها با مشکل مواجه شده‌اند.