خرید پیراهن زنانه محاکمه مبارک و پسرانش از سر گرفته می‌شود

محاکمه حسنی مبارک و پسرانش در مساله قتل تظاهرکنندگان در انقلاب بیست و پنجم ژانویه امروز ازسرگرفته می شود.به گزارش واحد مرکزی خبر، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی، دادگاه کیفری در شمال قاهره امروز جلسه های محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و جمال و علاء پسران مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور پیشین و شش نفر از معاونان وی و حسین سالم بازرگان فراری کامل می کند. این افراد به اتهام قتل تظاهرکنندگان در انقلاب بیست و پنجم ژانویه محاکمه می شوند. مبارک و پسرانش این بار در حالی در دادگاه حاضر می شوند که اخیرا در مساله کاخ های ریاست جمهوری محکوم شده اند.