خرید پیراهن زنانه دو آرزوی بزرگ وزیر بهداشت

وزیر بهداشت بر لزوم یکپارچه شدن بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت و همچنین یکپارچه شدن شبکه بهداشت کشور و راه‌اندازی نظام ارجاع جهت جلوگیری از تقاضاهای القایی در حوزه سلامت تاکید کرد.به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن هاشمی تجمیع بیمه‌ها را از مطالبات وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت کشور خواند و گفت: تجمیع بیمه‌ها جهت یکپارچگی ارایه خدمات درمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. باید یک کارت بیمه سلامت به مردم داده شود و مردم با ارایه این کارت بتوانند خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.وی افزود: پس از ساماندهی مبحث “بیمه”، آرزوی من راجع به بهداشت است و اگر بتوانیم شبکه را یکپارچه کرده، پزشک خانواده را به تدریج در آن مستقر و به این ترتیب نظام ارجاع را در کشور راه‌اندازی کنیم از تقاضاهای القایی و هزینه‌های زیادی که ممکن است هیچ کدام ضرورتی نداشته باشند، جلوگیری می‌شود. در غیر این صورت دو سال آینده نیز همین جایی خواهیم بود که امروز قرار داریم.هاشمی افزود: آرزویمان آن است که وقت‌مان را صرف ارتباطات بین بخشی، فعال شدن شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و شاخه‌های آن در استان‌ها و همچنین حساس شدن استانداران نسبت به مقوله سلامت و… کنیم. کارهای اصلی وزارت بهداشت چنین مواردی است نه مدیریت منابع.وی ادامه داد: به اعتقاد من منابع تماما می‌تواند در اختیار بیمه‌ها باشد؛ البته به شرط‌ها و شروط‌ها؛ اینکه تمام منابع بهداشت و درمان یکجا جمع شوند. سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت نیز به این موضوع پرداخته است. یکپارچه شدن بیمه‌ها تکلیف قانون است؛ البته واضح است که محوریت با وزارت بهداشت است.هاشمی افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری، خوشحالیم امروز کسی تردید ندارد که تولیت سلامت با وزارت بهداشت است و هر دستگاهی نمی‌تواند برای خودش تصمیم‌گیری کند؛ چرا که پیش از این یکی از گرفتاری‌های مهم مردم از همین موضوع ناشی می‌شد.