خرید پیراهن زنانه رای پرونده سرای دلگشا صادر شد

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از صدور رای شعبه تجدید نظر دیوان در پرونده سرای ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان موسوم به پرونده سرای دلگشا خبر داد.ˈعلی اکبر بختیاریˈ  در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، گفت: پس از رسیدگی به پرونده در تاریح سی و یکم اردیبهشت ماه، هیات قضایی شعبه تجدید نظر وارد شور شد و ظرف مدت زمان قانونی رای پرونده را صادر کرد.این مقام مسوول در دیوان عدالت اداری افزود: بر اساس رای صادره اعتراض شهرداری و میراث فرهنگی در پرونده سرای دلگشا وارد دانسته شد و شعبه تجدید نظر شکایت اولیه شاکی مبنی بر درخواست ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران را رد کرد.به گفته بختیاری براساس رای صادره تخریب و نوسازی سرای دلگشا باید طبق مجوز کمیسیون ماده 5 شهرداری باشد و ساخت این مجتمع با ارتفاع بیش از 10و نیم متر خلاف قانون است