خرید پیراهن زنانه یک عضو گروهک منافقین اعدام شد

یکشنبه (امروز) یکی از افراد مرتبط با گروهک تروریستی منافقین اعدام شد.به گزارش ایرنا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، محکوم علیه غلامرضا خسروی سوادجانی فرزند قلی پیشتر به اتهام محاربه از طریق تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروهک منافقین فعالیت کرده بود. بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، محکوم علیه یاد شده از سال 1360 تا 1365 سابقه دستگیری و محکومیت قضایی در هواداری از جریان نفاق را داشت. وی در بهمن ماه سال 1386 بار دیگر به دلیل ارتباط با این گروهک تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود. از نامبرده در زمان دستگیری مقادیر زیادی اسناد اعم از مکتوب و تصویری از مراکز مهم کشور از جمله مراکز و تاسیسات نظامی کشف گردید و مشخص شد این تصاویر را همراه تصاویر و اسناد دیگری از وقایع کشور در اختیار گروهک یاد شده و نیز رسانه های مرتبط با آن گروهک قرار داده است. نامبرده همچنین با ارایه کمک های مالی به گروهک یاد شده تلاش کرده بود که برخی افراد را به تشکیلات منافقین وصل کند. در پی ارسال پرونده به دادگاه، جلسه رسیدگی به اتهامات وی با حضور وکیل مدافع متهم و نماینده دادستان در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد که دادگاه پس از رسیدگی وی را به اعدام محکوم کرد و حکم صادره نیز از سوی یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت. پس از ابلاغ حکم صادره تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی نیز صورت گرفت که با رد این تقاضا، حکم به موقع اجرا گذارده شد.