خرید پیراهن زنانه ۵ عضو خارجی کادرفنی تیم ملی به برزیل رفتند

۵ عضو خارجی کادرفنی تیم ملی به منظور هماهنگی‌های اولیه برای حضور ملی‌پوشان در کمپ برزیل راهی این کشور شدند.به گزارش فارس، 5 عضو خارجی کادرفنی روز گذشته برای هماهنگی‌های اولیه برای حضور ملی‌پوشان در کمپ برزیل و انجام اقدامات لازم از کشور اتریش راهی برزیل شدند. از اعضای خارجی کادرفنی تیم ملی بامداد روز گذشته تنها اوسیانو داکروز به همراه کی‌روش به ایران بازگشت و سایر نفرات کادرفنی تیم ملی از اتریش به برزیل رفتند تا این هماهنگی‌ها انجام شود. مجید صالح نیز به همراه ملی‌پوشان به ایران بازگشت.