خرید پیراهن زنانه آغاز به کار مجدد باشگاه داماش

باشگاه داماش گيلان که طي چند هفته گذشته به صورت نيمه تعطيل اداره مي شد، مجددا آغاز بکار کرد.باشگاه داماش گيلان که طي چند هفته گذشته به صورت نيمه تعطيل اداره مي شد و چند روز گذشته را نيز تعطيل شده بود، رسما بازگشايي و آغاز به کار کرد.به نقل از ايسنا، پس از سقوط داماش گيلان به رقابت هاي ليگ دسته اول، اين باشگاه تا چند هفته به صورت نيمه تعطيل اداره مي شد. اين روند پس از درگذشت مالک هولدينگ داماش به تعطيلي کامل باشگاه براي چند روز منجر شد تا موجبات نگراني بيش از پيش هواداران داماش را فراهم آورد.