خرید پیراهن زنانه ابرار مجرم شناخته شد

هیئت منصفه مطبوعات استان تهران نظر خود را درباره پرونده مدیران مسئول “ابرار” و “اندیشه مهر تابان” اعلام کرد.به گزارش واحد مرکزی خبر، جلسه رسیدگی به پرونده‌ های مدیران مسئول روزنامه “ابرار” و نشریه “اندیشه مهر تابان” امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی و اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران برگزار شد.براساس کیفرخواست صادر شده از دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه اتهام مدیر مسئول روزنامه ابرار ” نشر اکاذیب و توهین ” و اتهام مدیر مسئول نشریه ” اندیشه مهر تابان”افترا و توهین” با شکایت شاکی خصوصی و مدعی العموم اعلام شده است .با ختم رسیدگی به این پرونده اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران وارد شور شد و مدیر مسئول روزنامه ابرار را به اتهام “نشر اکاذیب و توهین” مجرم تشخیص داد و وی را مستحق تخفیف در مجازات ندانست .