خرید پیراهن زنانه محکومیت تاج‌زاده به یک سال حبس تعزیری

فخرالسادات محتشمی ‌پور از محکومیت همسرش به یک سال حبس تعزیری خبر داد.وی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: پرونده‌ای برای آقای تاج‌زاده با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شد ولی ایشان گفتند طبق قانون اساسی جرایم سیاسی باید در دادگاه به طور علنی رسیدگی شود و به همین دلیل در دادگاه غیرعلنی شرکت نمی‌کنند.محتشمی پور گفت: آقای تاج زاده وکلای خود را عزل کرد و در دادگاه نیز حاضر نشد.وی با اشاره به وضعیت همسرش در زندان، گفت: در پرونده جدیدی که تشکیل شد شعبه 28 دادگاه انقلاب آقای تاج زاده را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.محتشمی پوردر پایان گفت که او و همسرش جز اجرای قانون انتظاری ندارد و برای آن هر کاری خواهند کرد.