خرید پیراهن زنانه مربیان بزرگ تیم ملی ایتالیا در یک قاب

تصویری از مربیانی که در دو دهه اخیر هدایت تیم ملی ایتالیا را  بر عهده داشته‌اند. آریگو ساکی، جوزپه تراپاتونی، دینو زوف و چزاره مالدینی به همراه پسر معروف‌تر از خودش پائولو و نوه‌اش کریستین! البته در این تصویر جای مارچلو لیپی که در سال 2006 ایتالیا را قهرمان جهان کرد خالی است.