خرید پیراهن زنانه اعلام مرگ 80 میلیون ایرانی!

پایگاه ثبت احوال کشور از ساعات ابتدایی امروز در پاسخ به استعلام نام هر فرد ایرانی پاسخ می‌دهد: «این فرد در قید حیات نیست.»به گزارش سایت پارسینه، این اختلال عظیم، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی را که به شبکه اطلاعاتی پایگاه ثبت احوال به لحاظ کنترل اطلاعات هویتی و حیات و ممات افراد متصلند با اختلال و مشکل مواجه کرده است؛ به طوری که سایت مذکور، تا کنون نام نزدیک به 80 میلیون ایرانی را به عنوان متوفی اعلام کرده و این روند ادامه دارد.این در حالی است که در بسیاری از اداراتی که از این سرویس ثبت احوال استفاده می‌کنند ارباب رجوع یعنی فرد مورد استعلام در مورد مشخصات هویتی و حیات، پیش روی فرد پشت سیستم کامپیوتری ایستاده است و کاملا زنده است!