خرید پیراهن زنانه با باقري‌نيا هم مثل گزينه‌هاي ديگر مذاکره کرديم

مديرعامل باشگاه نفت مسجد سليمان گفت: با مجيد باقري‌نيا هم مثل گزينه‌هاي ديگر مذاکره کرده‌ايم و هنوز سرمربي نفت مسجدسليمان مشخص نشده است.ابراهيم پيرامون در گفت‌وگو با خبرنگار فارس،‌ در مورد شايعه سرمربي‌گري مجيد باقري‌نيا به جاي مجتبي تقوي در نفت مسجدسليمان گفت: با مجيد باقري‌نيا هم مثل ساير گزينه‌هاي ديگر مذاکره کرده‌ايم و هنوز هيچ چيزي قطعي نشده است. نه سرمربيگري تقوي در نفت منتفي شده نه حضور باقري‌نيا قطعي شده است.وي ادامه داد: مشخص نيست که چه زماني سرمربي نفت مسجد سليمان را به طور قطعي انتخاب خواهيم کرد.