خرید پیراهن زنانه نظر اسلام درباره نوع لباس

اسلام درباره تعویض لباس و خریداری آن نظرات بسیار مهمی دارد، در جامعه امروز به پوشش افراد اهمیت داده می‌شود و در بعضی از مواقع لباس آنها نشانگر شخصیت‌شان است.به گزارش ایسنا، اگر به احادیث دینی مراجعه کنیم می بینم که ائمه (ع) به پوشش خود اهمیت می‌دادند. در این راستا به احادیثی در این زمینه اشاره می‌کنیم.خداوند در آیه 16 سوره نحل می‌فرمایند: دام‌ها را آفرید برای شما تا از آن‌ها گرما (جامه گرم) فراهم آورید.امام صادق(ع)در حدیثی در رابطه با لباس و تعویض آن می‌فرمایند: -اسحاق بن عمار می‌گوید-: از امام صادق (ع) پرسیدم آیا مردی می‌تواند 10 پیراهن داشته باشد و گاهی این یک و گاهی آن را یک بپوشد؟ فرمود: عیبی ندارد.امام صادق(ع) به روایتی از پیامبر (ص) فرمودند: جامه سپید بپوشید که آن پاکتر و پاکیزه‌تر است.امام صادق (ع) به روایت از پیامبر (ص) می‌فرمایند: کسی که لباسی بر تن می‌کند باید آن را پاکیزه نگاه دارد.امام علی(ع) می‌فرمایند: جامه پاکیزه غم و اندوه را می‌زداید و با آن می‌توان نماز خواند.پی نوشت:سوره اعرافسوره نحلغروالحکمنهج البلاغه