خرید پیراهن زنانه پادشاه اسپانیا قدرت را واگذار می کند

نخست وزیر اسپانیا امروز دوشنبه از تصمیم پادشاه این کشور برای کناره گیری از این سمت و واگذاری آن به پسرش فلیپ خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، “خوان کارلوس” پس از 40 سال از پادشاهی اسپانیا کنار می رود.این مطلب را امروز دوشنبه “ماریانو راخوی” نخست وزیر اسپانیا به اطلاع خبرنگاران رساند. تا کنون مرسوم نبوده که پادشاهان اسپانیا در حالی که در قید حیات هستند از این سمت کناره گیری کرده و آن را به شخص دیگری واگذار کنند از همین رو راخوی اعلام کرد که قانون جدیدی در این خصوص که به کارلوس اجازه دهد قدرت را به فرزندش فلیپ واگذار کند به تصویب می رسد.خاندان سلطنتی اسپانیا در سال های اخیر با پرونده های فساد مالی مواجه بوده اند بطوریکه دختر پادشاه چندین بار در دادگاه حاضر شده و به اتهامات پاسخ داه است.