خرید پیراهن زنانه چرا برخی ‌رسانه‌ها از افزایش بهای مسکن سخن می‌گویند؟

در حالی که به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و سیستم اقتصادی و همچنین وجود تورم واقعی که چند برابر افزایش درآمدهای مردم است، پولی در دستان مردم عادی برای خرید مسکن نیست، برخی از رسانه‌های مدام در تلاشند ‌با خبر‌سازی و برای تأمین منافع عادی، بازار مسکن را بازاری نشان دهند که هر لحظه در حال اوج گرفتن است. به گزارش «»، وجود تورم ‌تصور ناشدنی در سال‌های اخیر در اقتصاد‌ ایران، از یک سو و ‌افزایش نیافتن درآمدهای مردم متناسب با نرخ تورم از سوی دیگر، آن دسته از خانواده‌های ایرانی را هم که انتظار می‌رفت، بخشی از درآمد خود را برای روز موعود پس‌انداز کنند، به روزگاری انداخته ‌که در بهترین حالت، خواهند توانست‌ هزینه امرار و معاش خود را تأمین کنند و خرید خانه برای آنان به آرزویی محال تبدیل شده است.این در حالی است که جوانان و خانواده‌های زیادی که از بیکاری و نبود کار مناسب هم رنج می‌برند، اصولا نمی‌توانند به رویایی همچون خرید خانه بیندیشند.در چنین شرایطی، برخی‌ رسانه‌ها که مشخص است از سوی سازندگان مسکن مأمور شده‌اند، هر روز با انتشار خبری مردم نگران را نگران‌تر و دلالان و واسطه‌های مسکن را برای ترغیب صاحبان املاک برای افزایش قیمت‌های خود تشویق می‌کنند. این عده از رسانه‌ها با همکاری دلالان و برخی ‌سازندگان مسکن، با انتشار‌های خبرهای دروغ از ر‌ونق بازار مسکن در روزهای اخیر، خود به خود جو روانی به راه انداخته‌اند که گویی اتفاقی افتاده‌ که باید بهای مسکن‌‌ افزایش یابد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر و به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت، جیب مردم خالی‌تر از هر زمان دیگری است. طنز ماجرا اینجاست که بهای مسکن در ایران، سازوکار مشخصی‌ ندارد و هر ملکی را می‌توان انتظار داشت که صاحب آن‌ با هر قیمتی که توان داشته باشد به فروش برساند، بدون اینکه نظارتی در بین باشد؛ بنابراین، باید گفت خبر‌سازی‌ها درباره رونق بازار مسکن و احتمال افزایش آن در آینده‌ای نزدیک، جز بازی روانی رسانه‌ها و دلالان خاصی و برای نابود کردن مردم نیست، و‌گرنه هیچ اتفاقی نیفتاده‌ که بهای مسکن رو به فزونی باشد و اگر شرایط همین گونه پیش برود، قیمت مسکن نه تنها افزایشی نخواهد یافت، بلکه قیمت‌ها به قصد واقعی شدن کاهش خواهد داشت.