خرید پیراهن زنانه چگونه محیط زیست سالم تری داشته باشیم

دانشمندان تلاش می‌کنند تا با رمزگشایی گیاهان بتوانند، ‌محیط زیست سالمتری را ایجاد کنند.به گزارش فارس،‌ گیاهان به یکدیگر و به محیط پیام می‌فرستند.اما گفت‌وگو و ارتباط میان آنها به زبانی است که هنوز برای ما شناخته نشده است؛ در یکی از پروژه‌های اتحادیه اروپا در فلورانس ایتالیا، فعالیت الکتریکی گیاهان با روشی جدید تجزیه و تحلیل می‌شود.«استفانو منکوزا» متخصص زیست‌شناسی گیاهی، گفت: گیاهان نسبت به میدان جاذبه زمین، میدان‌های الکتریکی، تغییرات مکانی و غلظت مواد شیمیایی حساس هستند.اینک این میزان عظیم اطلاعات را که گیاهان در می‌یابند و به کار می‌برند، در اختیار داریم. تنها باید راهی پیدا کنیم که از این اطلاعات رمز بگشاییم و آن را قابل فهم کنیم.کار در شرایط خاص با تحلیل دیجیتال گیاهانی که به اینترنت وصل هستند، آغاز می‌شود یعنی گیاهی مصنوعی که از افزودن قطعات الکترومکانیکی به قطعات گیاه معمولی ساخته شده است.«آندرا ویتالتی» متخصص علوم کامپیوتر و مسئول هماهنگ کننده پروژه «آزمایشگاه‌های بدون سیم» گفت: سیگنال‌هایی را که گیاهان تولید می‌کنند، مشاهده می‌کنیم و می‌توانیم عوامل محرک این سیگنال‌ها را با کیفیت خوب بازسازی کنیم.بعد از این که توانستیم سیگنال‌ها را بدون اشتباه بخوانیم و احیانا تقویت کنیم، آن را به ارقام تبدیل می‌کنیم.به عبارت دیگر، سیگنال آنالوگ را که در زمان تغییر می‌کند، تبدیل به داده‌های رقمی می‌کنیم.چالش اصلی در اینجا این است که همزمان با ضبط واکنش‌های گیاه به صورت مجموعه داده‌هایی که بعدا بتوان آن را به صورت مرجع به کار برد، علت این تحریک‌ها را نیز پیدا کنیم.«استفانو مانکوز» افزود: این داده‌ها واقعاً شبیه به واژه‌نامه است که در آن هر پارامتر محیطی همخوان با پیام الکتریکی مشخصی است.اگر بتوانیم رمز این واژه‌نامه را پیدا کنیم مثل این است که سنگ روزتا (مورد استفاده در مصر باستان) را برای رازگشایی از زبان گیاهان پیدا کرده باشیم. در آن صورت خواهیم دانست که گیاهان چه چیزهایی را حس می‌کنند.شبکه‌ای دیجیتال و الگوریتمی قدرتمند هر درخت را تبدیل به نگهبانی می‌کند که می‌تواند از وضعیت محیط خبر دهد.«ماریو پائولی» متخصص علوم کامپیوتر در «آزمایشگاه‌های بدون سیم» است و گفت: هدف نهایی این است که از چندین گیاه داده بگیریم و این داده‌ها را در گره‌های شبکه تفسیر کنیم و جزئیاتش را بیرون بکشیم.«الیزا مازی» متخصص علوم زراعت، گفت: «از یک درخت می‌توانیم همزمان اطلاعات مربوط به چند پارامتر محیط را به دست بیاوریم.در حالی که اگر بخواهیم از حس‌گرهای معمولی استفاده کنیم باید برای هر پارامتری که بخواهیم تحلیل کنیم یک حسگر مخصوص به کار ببریم که البته خیلی پرهزینه است.می‌توان در زمان حقیقی مقدار اوزون موجود در هوا یا مقدار مواد شیمیایی در خاک زراعتی را سنجید.با رمزگشایی از زبان گیاهان می‌توانیم محیط زیست سالمتری داشته باشیم.