خرید پیراهن زنانه اردوغان می خواهد راه ایرانیان را دنبال کند!

نشریه تودی زمان که متعلق به فتح الله گولن، از همراهان سابق و از مخالفان کنونی رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه است، وی را متهم کرده به دنبال ترویج آموزه های اسلام سیاسی در این کشور به سبک ایرانیان است.به گزارش «»، تودی زمان می نویسد، اردوغان تغییراتی بنیادین در برنامه های آموزشی جوانان صورت داده است تا بتواند نسل جدیدی از جوانانی را که با آموزش اسلام سیاسی تربیت شده اند در اختیار بگیرد؛ کسانی که بتوانند زمانی که وی از قدرت دور می شود، میراث او را نگه دارند. در این رویکرد جدید، اسلام تنها یک دین برای اردوغان نیست، بلکه جنبش سیاسی است که باید در خدمت اهداف اردوغان قرار گیرد. تودی زمان می افزاید، همچون ایران که روحانیون توانستند مذهب شیعه را به مانند یک ایدئولوژی شیعه به قدرت برسانند، اردوغان نیز اکنون در ترکیه در حال پیگیری چنین برنامه ای است. اردوغان چون می داند که تفسیر خشک از اسلام در جامعه ترکیه پذیرفتنی نخواهد بود، به دنبال آن است که ایدئولوژی اسلام سیاسی را در قالب آموزش ـ که بتواند خود را با جامعه ترکیه نیز هماهنگ کند ـ ارائه دهد.نویسنده این روزنامه بر این باور است در صورت پیروزی چنین سیاستی، شاید تلاش هایی که در چندین دهه در ترکیه برای تکثرا گرایی قومی و مذهبی در ترکیه شکل بگیرد، نابود شود و یکی از مهم ترین آموزه های اسلام سیاسی که ضدیت با غرب است در این کشور پدید بیاید.این روزنامه می افزاید، حزب عدالت و توسعه از هنگامی که به قدرت رسید، مانند یک چتر فراگیر برای همه مردم و اقلیت ها در ترکیه عمل می کرد؛ اما از سال 2011 و زمانی که این حزب به تدریج به دنبال احیای ایدئولوژی اسلام سیاسی رفت، نقش فراگیر خود را از دست داد. با این حال با تغییراتی که اردوغان در وزارت آموزش در ترکیه انجام داده است، می تواند از بالا تا پایین این وزارتخانه را در اختیار خود بگیرد و برنامه هایی اجرا کند که حتی در دوران کودتا هم انجام نشده است.اختلاف اساسی که اکنون در ترکیه در حال رشد است، درگیری بین دو نگرش به اسلام است؛ یک نگاه اسلام صوفیانه و غیر سیاسی است که فارغ از ایدئولوژی به حیات خود ادامه می دهد. از مهم ترین طرفداران نگاه صوفیانه به اسلام در ترکیه، فتح الله گولن است که می کوشد حوزه فرهنگی این نگاه به اسلام را روز به روز گسترش دهد. در سال های اخیر، رجب طیب اردوغان هم که خود برخاسته از چنین مکتبی است، رویکرد خود را از اسلام صوفیانه به سمت اسلام سیاسی تغییر داده است؛ اسلامی که خود یک ایدئولوژی و مبنای عمل سیاسی و اجتماعی است.اردوغان به ویژه پس از تحولاتی که ما در ایران آن را بیداری اسلامی می نامیم، در جهان عرب، بیشتر به اسلام سیاسی متمایل گشت تا جایی که برخی از انگیزه های وی برای احیای خلافت عثمانی سخن می گویند. اکنون نیز گولن، اردوغان را به پیروی از راه ایران متهم کرده است. اینکه این اتهام به چه میزان درست است و چه مقدار توان عملیاتی دارد و هرچند مستنداتی دارد، گذشت زمان آن را ثابت خواهد کرد.