خرید پیراهن زنانه ریشه‌کنی بیسوادی باهمکاری همه دستگاه‌ها

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده کشور گفت: برای بهبود وضعیت بانوان در سطح جامعه باید برنامه ریزی هدفمندی تدوین شود.به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان غربی، فهیمه فرهمندپور در دومین کارگروه بانوان و خانواده با اعلام مطلب فوق افزود: تربیت معلمین زن روستایی و همکاری بین دستگاه ها نقش مهمی در اعتماد سازی خانواده ها ایفا می کند.وی در ادامه افزود: اجرا کردن سیاست های تنبیهی و تشویقی، فرهنگ سازی و هماهنگی بین دستگاه های مختلف می تواند از مهم ترین برنامه های پیشرفت باشد.فرهمندپور با اشاره به نقش فرهنگ سازی در جامعه اظهار کرد: دهیاران خانم در شوراهای اسلامی نیز می توانند یکی از مهم ترین اهرم فشار مناسب برای بسترسازی و ایجاد فرهنگ و اعتماد بین خانواده ها برای ادامه تحصیل فرزندان و زمینه های مهم دیگر باشند.وی تلاش در راستای تقویت کارگروه زنان را از مهم ترین اولویت های این کارگروه دانست و بیان کرد: این موضوع از دو جهت می تواند به مرحله اجرایی برسد که یکی از این موارد ارجاع مسائل زنان و خانواده به خود کارگروه و مورد بعدی بحث اختصاص بودجه به حوزه زنان و خانواده برای اجرای برنامه های مصوب این کارگروه در دوره های مختلف است.فرهمندپور تصریح کرد: دوران اجرای برنامه های پراکنده بین ارگان ها و بی نظمی بین دستگاه های اجرایی به اتمام رسیده و این موضوع قابل ذکر است که موضوع بی سوادی را نباید به یک سازمان یا ارگان خاص اطلاق کرد و همه دستگاه های اجرایی باید برای ریشه کن کردن این موضوع تلاش کنند.وی با اشاره به فواید تشکیل گروه های کاری تخصصی در کارگروه زنان و خانواده گفت: تشکیل این گروه ها باعث کارشناسی شدن بیشتر یک موضوع شده و اثر بخشی بیشتری را در تصمیمات اتخاذ شده به همراه خواهد داشت.مشاور وزیر در امور کشور بانوان و خانواده کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه در صورت بروز مشکل و یک آسیب اجتماعی در کشور از روش مقابله ای استفاده می شود که می تواند آثار سوئی برجا بگذارد در نتیجه باید با همکاری تمامی ارگان ها و دستگاه های اجرایی گامی در جهت فرهنگ سازی پیشگیری در زمینه های مختلف آسیب های اجتماعی برداشته شود تا بتوان بربسیاری از مشکلات در این زمینه فائق آمد.