خرید پیراهن زنانه واحد تجسس از مسلمانان در نیویورک منحل شد

بعد از لغو قرار تجسس 10 ساله از مسلمانان نیویورک که در راستای مبارزه با تروریسم تصویب شده بود، مسلمانان طعم  احساس آرامش و آزادی را چشیدند.به گزارش شفقنا به نقل از پایگاه الجزیره، مسلمانان نیویورک قرار لغو تجسس از خود را گامی صحیح در راه حفظ حقوق  و ایجاد برابری آنان با سایر گروه های جامعه آمریکایی دانسته و اعلام نمودند که گروه تجسسی که ده سال آنان را زیر نظر داشت از ثبت حتی یک مورد عمل تروریستی از سوی مسلمانان باز ماند.قرار زیر نظر گرفتن مسلمانان باعث اعتراض بسیاری از سازمان های حقوق بشر شده بود و مسئولین مساجد نیویورک اعلام کردند که تمام مساجد به بهانه مبارزه با تروریسم از سوی واحد اطلاعات زیر نظر گرفته شده بودند.پلیس نیویورک در یک ماه گذشته بیان کرد که اقدام به انحلال واحد تجسس از مسلمانان کرده و ده کارمندان آن به وظایف دیگری در دفتر اطلاعات گماشته شدند.این گروه از افراد با پوشیدن لباس شخصی به درون مساجد، رستوران ها، کتابخانه ها و فروشگاه های محل تردد مسلمانان می رفتند و اقدام به ثبت و ضبط تمام دیده ها و شنیده های خود می کردند.