خرید پیراهن زنانه نگاه شما: گوشت گوساله تقلبی!

جواد جهان بازی در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:مدتی ست به جای خرید گوشت از قصابی (به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی نظیر استفاده نکردن از دستکش، عدم نظافت محل، حمل غیر بهداشتی گوشت توسط مامورین توزیع و….) تصمیم به خرید گوشت چرخ کرده منجمد از یکی از بهترین برندهای کشور کردم. پس از چند بار استفاده این بار تصمیم گرفتیم قطعه منجمد شده را نصف کنیم و در نهایت شگفتی با صحنه زیر روبرو شدیم.به طرز ماهرانه ای گوشت بی کیفیت و بدرنگ در میان گوشت بسیار خوشرنگ قرارداده شده است.