خرید پیراهن زنانه بررسی قیام 15 خرداد 1342

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در مورد عوامل شکل گیری قیام 15 خرداد 1342 گفت : سه حادثه ویژه در این روزها داریم که هر سه غیر از تاثیر گذاری سرنوشت در مسائل داخلی کشور مان در صحنه های بین المللی هم تاثیر گذار بود .بادامچیان افزود : 15 خرداد که یک قیام الهی مردمی بود در سال 1342 تنها مربوط به داخل کشور نبود، بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی در سال 1340 استکبار آمریکا و انگلیس وهمدستانشان در صدد بر آمدند که اسلام را از ایران براندازند .وی ادامه داد : آنها گفتند مرجعیت مرکزیتش به هم خورده است و تعدد مراجع موجب می شود که اینها نتوانند با یک تمرکز مقابل توطئه استکبار در اسلام ستیزی بایستند و تصورشان هم دقیقا این بود که باید به جای اینکه به مقابله مستقیم با اسلام برخیزند این را با یک شیوه فریبکارانه ظاهرا مردمی شکل بدهند.بادامچیان گفت : از مهر 1341 شاه را مجبور کردند مسئله انجمن ایالتی و ولایتی که از مشروطه تا آن موقع انجام نشده بود که همان شوراهای شهر و روستایی است که ما داریم را اجرا کند، منتها نه به عنوان اینکه این را اجرا کنند تا نمایندگان ملت بیایند ، چون آن موقع انتخابات فرمایشی و دیکتاتورانه بود و مجلس آن زمان در اختیار گزیده های رژیم ستم شاهی و فراماسونری غربی بود .var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’555′,’400′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/3/16/381824_855.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’555′);s1.addVariable(‘height’,’400′);s1.write(‘player1402048992151’);دانلود