خرید پیراهن زنانه آغاز فرآیند جدید در درمان آیت‌الله مهدوی کنی

فرآیند جدیدی در درمان آیت‌الله مهدوی کنی آغاز شده است.وکیلی یکی از نزدیکان آیت‌الله مهدوی کنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در حال حاضر آهسته آهسته تزریق داروهای بیهوشی به آیت‌الله مهدوی کنی در حال کاهش است تا سطح هوشیاری ایشان سنجیده شود.وی گفت: تیم پزشکی آیت‌الله مهدوی کنی وضعیت ایشان را به صورت دقیق زیر نظر دارند و تزریق داروهای بیهوشی را آهسته آهسته کاهش داده است تا سطح هوشیاری ایشان مورد بررسی قرار بگیرد.