خرید پیراهن زنانه در انتظار بهبودی آیت الله مهدوی کنی

تنها ساعاتی پس از حضور در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) آیت الله مهدوی کنی دچار عارضه قلبی شدند.