خرید پیراهن زنانه دومین جلسه دادگاه “م.ر” برگزار شد

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات (م. ر) در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد، (م. ر) به همراه وکیلش به دفاع در خصوص اتهامات مطرح شده پرداختند.چندی قبل نیز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده با حضور (د.س) و (ج. الف) دو متهم اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری در شعبه 76 برگزار شده بود.(د. س) در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری چندین بار از (م. ر) نام برده بود و مدعی بود طی چند نوبت به وی پول پرداخت کرده است. در این جلسه آخرین دفاعیات متهم اخذ شد.در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری، چندی قبل پرونده ( م. ر) با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.