خرید پیراهن زنانه قلب آیت‌الله مهدوی‌کنی کاملا احیا شده است

عضو تیم پزشکی معالج رئیس مجلس خبرگان در گفتگو با «نسیم» افزود: اکنون آیت‌الله در وضعیت “stable”هستند و امروز قرار است از ایشان”ام آر آی”، اسکن و نوار مغزی گرفته شود/ فاکتور خونی ایشان به ایده‌آل رسیده است.دکتر باقی، از پزشکان معالج آیت‌الله مهدوی‌کنی در گفتگو با «نسیم» با بیان آخرین وضعیت در خصوص تغییر وضعیت حال آیت‌الله مهدوی کنی از روز گذشته تا امروز، اظهار داشت: قلب ایشان کاملا احیا شده است و فاکتورهایی از جمله فاکتور خونی ایشان کاهش و به ایده آل رسیده است. وی افزود: اکنون آیت‌الله در وضعیت “stable”هستند و امروز قرار است از ایشان “ام آر آی”، اسکن و نوار مغزی گرفته شود.