خرید پیراهن زنانه هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون پایتخت فقط یک روز ناسالم را تجربه کرده است، گفت: شاخص کیفی هوای تهران در روز جاری در شرایط سالم قرار دارد.به گزارش فارس، محمد رستگاری درباره شرایط کیفی هوای تهران اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دستگاه‌های سنجش آلود‌گی‌ هوا، شاخص کیفی هوای تهران طی 24 ساعت گذشته منتهی به 8صبح امروز در شرایط سالم قرار دارد.معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران افزود: بر همین اساس شاخص کیفیت هوا درباره ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 96 قرار دارد.وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا درباره ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و همچنین آلاینده منوکسید کربن به ترتیب برابر 83 و 35 است که هر دو آلاینده در شرایط سالم قرار دارد.رستگاری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون پایتخت فقط یک روز ناسالم را تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: به دلیل وزش شدید باد و بروز طوفان، پانزدهم خرداد سال جاری، شاخص آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 101 قرار گرفت و بر همین اساس شاخص کیفی هوای تهران در این روز برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.