خرید پیراهن زنانه ایران خودرو:شناسنامه خودرو برای مالک ارسال شده

سرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران و از طریق ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir )
برای سایت ارسال شده است. بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را
برای پاسخگویی سازمان و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که
نتیجه این پیگیری در قالب گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می
گردد.طرح مشکل:ياعرض سلاماحتراما اينجانب در تاريخ 15مهرماه 1390از نمايندگي شماره 1172يک دستگاه پژو پارس به شماره قرداد60064994وبه شماره شاسي ب.کا.114102خريداري کردم همه مدارک به استثناء برگ سبز يا همان شناسنامه خودرو تاکنون نيامده.وعلي رغم پي گيري نتيجه اي نگرفتم خواهشمندم مساعدت کنيد تا برگ سبز خودرو بدست اينجانب موسي توکلي برسد از مکاتبه شما با ايران خودرو و ارسال جوابيه آن شرکت محترم وانعکاس آن کمال تشکر رو مي نمايم.باسپاس و تشکر پاسخ:باسلام واحترامضمن تقدیر وتشکراز همکاری وتعامل سازنده آن رسانه محترم،بازگشت به نامه شماره 1200/ت مورخ 93/02/24 درخصوص موارد مطرح شده توسط مشتری محترم گروه صنعتی ایران خودرو به استحضار می رساند شناسنامه خودرو درتاریخ 90/07/28 با بارکد 21675000017065498110 به آدرس مالک ارسال شده است.مشتری محترم می تواند با مراجعه به سامانه پست پیشتاز ودرج بارکد مورد نظر آخرین وضعیت پستی مربوطه را مشاهده نماید.باتوجه به گذشت بیش از 3ماه از تحویل پست،شناسنامه مالکیت به راهور ناجا برگشت شده ومالک جهت دریافت شناسنامه مالکیت باید به مراکز راهور ناجا در استان ها ودر تهران به شهرک آزمایش مراجعه نماید.باسپاساداره اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل ایران خودرو