خرید پیراهن زنانه ایران قهرمان زودهنگام کشتی آزاد جوانان آسیا

با صعود پنج کشتی گیر ایران به دیدار فینال و یک کشتی گیر به دیدار رده بندی و دو مدال طلای دیروز در رقابت های کشتی آزاد جوانان آسیا، قهرمانی زودهنگام ایران مسجل شد.به گزارش ایسنا، رقابت های شش وزن باقی مانده کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز (یکشنبه) در شهر اولان باتور مغولستان در حال برگزاری است و رضا اطری (55 کیلوگرم)، حسن یزدانی (66 کیلوگرم)، ایمان صادقی (60 کیلوگرم)، رضا مظفری (74 کیلوگرم) و پدرام جمشیدی (96 کیلوگرم) به دیدار فینال و مجتبی گلیج (84 کیلوگرم) به دیدار رده بندی این رقابت ها راه یافتند.با توجه به کسب دو مدال طلا در روز نخست این رقابت ها (صابر خانجانی و امین طاهری) و حضور دیگر نمایندگان ایران در دیدارهای فینال و رده بندی، قهرمانی ایران در این رقابت ها مسجل شد.