خرید پیراهن زنانه بيک‌زاده از شنبه به تمرينات‌گروهي اضافه مي‌شود

مدافع تيم ملي ايران با رفع مصدوميتش از شنبه آينده تمرينات گروهي را آغاز خواهد کرد. پس از اينکه هاشم بيک‌زاده در جريان ديدار تدارکاتي تيم ملي مقابل مونته‌نگرو مصدوم شد اخبار نگران‌کننده‌اي مبني بر نرسيدن اين بازيکن به جام جهاني منتشر شد که با عکسبرداري که از ناحيه مصدوم بيک‌زاده به عمل آمد، مشخص شد مشکل مدافع تيم ملي خيلي حاد نيست و در صورت انجام تمرينات اختصاصي مي‌تواند تيم ملي ايران را در برزيل همراهي کند.بر همين اساس اين بازيکن که زودتر از ساير بازيکنان به برزيل سفر کرده بود از همان روزهاي نخست مصدوميتش تمرينات ويژه را در برزيل در دستور کار قرار داد تا جايي که امشب خبر رسيد اين بازيکن با سپري شدن چند روز تمرين اختصاصي ديگر، از شنبه آينده به تمرينات گروهي اضافه شده و مي‌تواند حتي در صورت صلاحديد کادر فني، تيم ملي را در جام جهاني نيز همراهي کند.