خرید پیراهن زنانه تخریب رئیس‌جمهور به ضرر کشور است

این نماینده اصولگرای مجلس، با بیان اینکه روحانی مورد وثوق امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است، گفت: تهمت زدن و تخریب رئیس‌جمهور و دولت یک کار ضد اخلاقی و به ضرر کشور خواهد بود.موید حسینی صدر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تخریب‌ دولت از سوی برخی گروه های سیاسی در فضای کنونی کشور، گفت: این نوع برخورد با رئیس جمهور قانونی یک کشور اشتباه است و ما آن را محکوم می‌کنیم، آقای روحانی پنج دوره نماینده مجلس بوده  و در مراکز حساس تصمیم‌گیری نظام فعالیت کرده است.نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای روحانی مورد وثوق امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است، افزود: البته این تذکر به دولت وارد است که همکاری خود را با مجلس گسترش دهد و کسانی که تاجر هستند و در دولت نقش پررنگی دارند را کنار بگذارند.وی با بیان اینکه این افراد که در وزارتخانه‌ها و دولت نقش پررنگی دارند، به دولت ضربه خواهند زد، ادامه داد: در جمهوری اسلامی تجارت پیشگی با مسئولیت‌های سنگین و وزارت همخوانی ندارد و در عین حال که از دولت و رویکردهای بین‌المللی آن حمایت می‌کنم لازم می‌دانم که از این شیوه برخورد و عدم پاسخگویی  در برابر مجلس انتقاد کنم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تهمت زدن به رئیس‌جمهور و دولت کار پسندیده‌ای نیست، تصریح کرد: تخریب دولت به ضرر کشور خواهد بود و یک کار ضد اخلاقی است و البته دولت هم باید توجه داشته باشد نباید در راستای حذف و یا تضعیف مجلس شورای اسلامی گام بردارد.