خرید پیراهن زنانه تخلیه ساختمان کنگره به خاطر هواپیمای ناشناس

پلیس واشنگتن روز شنبه اعلام کرد که ساختمان کنگره آمریکا و دفاتر اطراف آن به دلیل ورود یک فروند هواپیمای کوچک به منطقه هوایی اختصاصی بر فراز منطقه ای که کنگره در آن واقع است، تخلیه شد.به گزارش ایرنا، دستور تخلیه ساختمان کنگره ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن صادر شد ولی با احزار هویت هواپیما پس از نیم ساعت وضعیت سفید اعلام گردید.به گفته پلیس واشنگتن مشکل ارتباط رادیویی با این هواپیمای کوچک دلیل مشکوک شدن به آن بود ولی پس از برقراری ارتباط با خلبان این هواپیما وضعیت سفید اعلام شده و به کارکنان و مراجعان اجازه بازگشت به داخل ساختمان داده می شود.پلیس اطلاعی درباره هویت این هواپیما و خلبان آن و دلیل ورود آن به منطقه هوایی اختصاصی توضیحی نداده است.