خرید پیراهن زنانه حضور ماموران حراست وزارت ورزش در پرسپوليس

ماموران حراست وزارت ورزش و جوانان در باشگاه پرسپوليس حضور پيدا کردند.امروز ماموران حراست وازرت ورزش و جوانان با حضور در باشگاه پرسپوليس از اين باشگاه بازديد کردند.به گزارش تسنيم، مسئولان حراست وزارت ورزش و جوانان پس از بازديد از باشگاه پرسپوليس با بدرقه عليرضا رحيمي تا مقابل در باشگاه مواجه شدند و با مديرعامل باشگاه پرسپوليس مقابل در اين باشگاه جلسه‌اي را برگزار کردند.دليل حضور اين افراد در باشگاه پرسپوليس مشخص نشد.