خرید پیراهن زنانه متولی مشخصی برای مقابله با کودک آزاری نداریم

نماینده مردم زرندیه و ساوه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی متاسفانه هنوز متولی خاص و مشخصی برای مقابله با کودک آزاری نداریم.شهلا میرگلوی بیات در گفت و گو با خبرنگار حوزه انتخابیه خبرگزاری خانه ملت ضمن اشاره به ماده 227 قانون اساسی، گفت: یکی از مسائل ایجاد امنیت برای کودکان است که این مسئله در ماده 227 گنجانده شده است.نماینده مردم زرندیه و ساوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه این قانون یکی از قوانینی است که هنوز بطور کامل اجرایی نشده است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در حال حاضر طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هنوز متولی خاص و مشخصی برای حمایت از کودکان چه در زمینه کودکان خیابانی، کودکان کار و کودکانی که تحت آزار و اذیت چه در خانواده و چه محیط اطراف قرار می گیرند نداریم.وی با اشاره به گستردگی طیف عملکردی سازمان بهزیستی کشور گفت: گاهی می گویند بهزیستی متولی این کار است ولی انقدر طیف عملکردی بهزیستی وسیع است که مددکاران نمی توانند به دنبال این قضیه بروند یعنی نه فرصت دارند و نه منابع انسانی کافی وجود دارد که بتوانند در خانواده ها ورود کنند و بخواهند این مسأله را به شکل قانونی حل کنند؛ ولی به هر حال دولت باید فکری به حال این قضیه و اجرایی شدن ماده 227 بکند.میرگلوی بیات ضمن تأکید بر اینکه مجلس نمی تواند کار اجرایی انجام دهد، گفت: دستگاه های دولتی، استانداری ها، فرمانداری ها و بهزیستی که به شکلی متولی این قضیه هستند باید روی این مسئله کار کنند.نماینده مردم زرندیه و ساوه در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر وظیفه نظارتی مجلس گفت: مجلس قانون را مصوب می کند و دولت باید اجرا کند و بعد مجلس نظارت کند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به کمرنگ شدن وظیفه نظارتی مجلس ادامه داد: متأسفانه وظیفه دوم و اصلی مجلس که وظیفه نظارتی آن است کمرنگ است و من فکر می کنم روی این قضیه باید بیشتر در مجلس کار کنیم.