خرید پیراهن زنانه هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت

شهروندان تهرانی که در سایه تدابیر دولتمردان و به یمن باد و باران بهاری هوای سالمی را تا امروز، هشتادمین روز از سال 93 تجربه می‌کردند، امروز باید وضعیت متفاوتی را تجربه کنند.به گزارش «»، وضعیت شاخص کیفیت هوای امروز تهران در مقایسه با روز گذشته، حکایت از افزایش آلاینده ذرات معلق دارد که موجب شده از مرز سلامت گذشته و کیفیت هوای امروز پایتخت را در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» برساند. با نگاهی به نمودار ترسیم شده از گزارش‌های دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران، درخواهیم یافت که جز آلاینده دی اکسید گوگرد، بر میزان همه آلاینده‌ها افزوده شده که در این میان، آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون بیشترین رشد را نشان می‌دهد.بنا بر‌ نتایج دریافتی از سنجش هوا در 24 ساعت گذشته، این شاخص که روز گذشته عدد 96 را نشان می‌داد و در محدوده سالم قرار می‌گرفت، امروز عدد 121 را نشان می‌دهد که در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.این در حالی است که از توفان دو روز پیش در تهران تا کنون، گرد و غبار آسمان تهران فروکش نکرده و احتمالا نقش این عامل در ناسالم شدن هوای تهران پر رنگ است.محیط زیست استان تهران با توجه به وضعیت هوا به میانسالان، بیماران قلبی و تنفسی و کودکان توصیه کرد از رفت‌وآمدهای غیرضروری در خیابان‌ها بپرهیزند.