خرید پیراهن زنانه ۱۳ پرونده تخلف خودروسازان به دادگاه می‌رود

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه این هفته ۱۳ پرونده متخلفین شناسایی شده در گزارش هیأت تحقیق و تفحص برای صدور حکم به مراجع قضائی ارسال می‌شود، گفت: بعد از قرائت گزارش در کمیسیون صنایع جزئیات آن را رسانه‌ای می کنم.به گزارش تسنیم، علی علی‌لو با اشاره به اینکه گزارش هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی این هفته در کمیسیون صنایع قرائت خواهد شد، اظهار داشت: پس از قرائت این گزارش در کمیسیون صنایع با رأی گیری نمایندگان، نتایج طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی خارج از دستور در صحن مجلس قرائت می‌شود البته این موضوع به موافقت نمایندگان بستگی دارد. وی با بیان این که ارسال پرونده‌های متخلفین ارتباطی با قرائت گزارش هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان در کمیسیون صنایع ندارد، افزود: این هفته  13 پرونده متخلفین شناسایی شده در گزارش هیأت تحقیق و تفحص برای صدور حکم به مراجع قضائی ارسال می شود.علیلو اضافه کرد: البته باید این نکته را متذکر شوم که روند بررسی و شناسایی متخلفین صنعت خودرو همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد تا نهایی شدن تحقیقات تعداد پرونده های متخلفین افزایش هم پیدا کند.رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به اینکه بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص جزئیات بررسی خود را از صنعت خودرو سازی کشور را رسانه‌ای خواهم کرد، تصریح کرد: متأسفانه بنا به دلایلی هنوز فرصت ارائه این گزارش به کمیسیون صنایع فراهم نشده بود که این هفته با قرائت آن تا حدودی ابهامات و مشکلات صنعت خودرو برطرف خواهد شد.