خرید پیراهن زنانه فرصت کمیسیون اصل نود برای معوقات مالیاتی از باب کدخدایی است!

بیش از 80 هزار میلیارد معوقه بانکی در کشور وجود دارد که در دست کمتر از صد تن‌ است. هنوز کسی در‌ این باره، ‌به صورت جدی سخنی نگفته و نام این بدهکاران به جز جیب رئیس‌جمهور در جیب قوه قضاییه و نمایندگان مجلس نیز هست.به گزارش «»، ‌بحث معوقات به اینجا پایان نمی‌یابد. مبالغ چشمگیری از معوقات (10 هزار میلیارد تومان) نیز در کشور وجود دارد که مربوط به مالیات می‌شود؛ یعنی معادل مبلغی که قرار است‌ دولت برای توسعه زیر‌ساختی و حمایت از بخش تولید به صنعت اختصاص دهد.رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره می‌گوید: تاکنون 9 تا 10 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی به ثبت رسیده‌ که 60درصد این رقم دیرکرد یا جریمه مالیاتی بوده و ‌40درصد آن مربوط به اصل مالیات است.اما این بار‌ کمیسیون اصل نود بی آنکه شکایتی در این باره از سوی شخص یا نهادی ‌شده باشد، وارد موضوع شده و ‌خودجوش به سازمان مالیاتی کشور فرصت پنج ماهه داده‌ تا این معوقات را وصول کنند.‌سید محمدحسین میرمحمدی، میزان معوقات مالیاتی را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برشمرد که شامل همه معوقات مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی است که یا دسترسی به ‌آنها مقدور نیست و یا اموال آنها شناسایی نشده است.میرمحمدی از فرصت پنج ماهه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به سازمان امور مالیاتی برای پیگیری معوقات خبر داد و تصریح کرد: این فرصت از ماه جاری آغاز شده و سازمان امور مالیاتی و سازمان بازرسی تا اوایل پاییز باید گزارش پیگیری معوقات مالیاتی و پیشرفت کار را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اطلاع دهند تا کارهای تکمیلی برای وصول این معوقات انجام شود.روح الله بیگی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با اظهار داشت: از آنجا‌ که مجلس جایگاه نظارتی داشته و کمیسیون اصل نود نیز خاستگاه ویژه‌ای در بررسی شکایات سازمان‌ها و نهاد‌ها و‌ وزارت‌خانه‌ها‌ دارد،‌ از باب کدخدایی و ریش‌سفیدی، فرصتی به سازمان امور مالیاتی داده تا بتوانند در این فرصت سازوکاری برای گرفتن مالیات کشور داشته باشند.این کار وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی است و در واقع اینها میانجی‌گری کرده‌اند تا بتوانند در این مهلت، افراد‌ بدهکار مالیاتی‌، بدهی‌های خود را پرداخت کنند و‌ سازمان امور مالیاتی نیز سیستم خود را برای گرفتن مالیات طراحی کرده و به اجرا بگذارد.وی در ادامه افزود‌: امیدواریم با ‌کاری که در کمیسیون اصل نود صورت گرفته، همه کسانی که معوقات مالیات و معوقات بانکی دارند، هر چه زودتر بدهی خود را به دولت پس دهند.وی با اشاره به اینکه مبلغ معوقات مالیاتی، کم‌ نیست و نباید ‌نسبت به در‌یافت این مبالغ وقت‌کشی کرد، گفت: متأسفنه این رویه در دولت گذشته نیز بوده؛ بنابراین، نباید این گونه رفتار شود، بلکه باید هر چه زودتر سازمان دهی معوقات مالیاتی انجام‌ و ‌سفت و سخت جلو‌ این کار گرفته شود.این نماینده گفت: باید هر چه زودتر معوقات وصول شود؛ چه معوقات بانکی که مبلغ 82 هزار میلیارد تومان آن دست 15 تن است و چه ده هزار میلیار تومان معوقه مالیاتی که عموما در دست افراد متمکن است.‌ 75 میلیون‌ تن نباید به دست افراد اندکی گرفتار شوند، چرا که این هم از لحاظ شرعی و هم به لحاظ عدالت درست نیست.