خرید پیراهن زنانه معارفه باقري نيا با نفت مسجد سليمان

ديروز اولين جلسه تمريني نفت مسجد سليمان با حضور برخي از مسئولين و بازيکنان و هواداران اين تيم براي معارفه مجيد باقري نيا برگزار شد.در اين تمرين که بيشتر جنبه آشنايي و معارفه داشت هواداران به تشويق باقري نيا پرداختند و از او خواستند که اين تيم را هر طور شده در ليگ برتر حفظ کند که باقري نيا هم به آنها گفت نه تنها تيم را به لطف خدا حفظ مي کنيم بلکه هدفمان حضور در ميانه هاي جدول است که اين مهم با حمايت شما مردم و تلاش بازيکنان و حمايت مسئولين ميسر است.همچنين در اين مراسم باقري‌نيا به هواداران گفت ما تمام تلاشمان را براي بازگرداندن آقاي مکوندي به کار بسته ايم و تا آخرين لحظه هم براي حضور ايشان تلاش مي کنيم من بارها هم گفته ام و کساني که با من کار کرده اند مي دانند که کادر فني من يک گروه است و اينطور نيست که کسي کمک من باشد اعضاي کادر فني همکاران من هستند و همگي براي موفقيت تيم باهم تلاش مي کنيم.در اين جلسه باقري نيا طي هماهنگي که با اعضاي کادر فني و مسئولين تيم داشتند براي جذب بازيکنان مورد نظرشان شروع به کار کردند و گويا از امروز هم باشگاه با بازيکنان مورد نظر اين مربي شروع به مذاکره مي کند.