خرید پیراهن زنانه ورود افراد متفرقه به روستا ممنوع!

روستای خور در ۱۷ کیلومتری شهر کرج و در مسیر جاده چالوس است.به گزارش سایت روز نو، ورود افراد متفرقه به این روستا از سوی شورای اسلامی اکیدا ممنوع شده است!