خرید پیراهن زنانه کشته های سیل افغانستان به 80 نفر رسید

بعد از گذشت دو روز از وقوع سیل در افغانستان تا به حال اجساد 80 نفر پیدا شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، شمار کشته های سیل در مناطق دور افتاده کوهستانی شمال افغانستان به 80 نفر رسیده است.به گفته فاضل رحمان رئیس پلیس گزیرگایی نور در شمال افغانستان شمار اجساد کشف شده از روز جمعه تا کنون از 54 نفر به 81 نفر رسیده است.همچنین به گفته وی سیل روز جمعه 850 خانه روستایی را کامل تخریب کرده و به بیش از 1000 خانه نیز آسیب رسانده است.