خرید پیراهن زنانه بيک‌زاده تنها مصدوم تيم ملي است

مدير رسانه‌اي فدراسيون فوتبال مي‌گويد غير از هاشم بيک‌زاده تيم ملي بازيکن مصدوم ديگري ندارد.در پي انتشار برخي اخبار از اردوي تيم ملي و آسيب‌ديدگي برخي بازيکنان تيم ملي نظير سيدجلال حسيني، اميرحسين حسيني مدير رسانه‌اي تيم ملي به خبرنگار ايسنا گفت: به غير از هاشم بيک‌زاده که اقدامات درماني را زير نظر پزشکان پيش مي‌برد، بازيکن مصدوم ديگري نداريم و اقداماتي که انجام مي‌شود، پيشگيرانه است تا بازيکني دچار آسيب نشود.وي از رسانه‌ها خواست که براي انتشار اخبار خود از طريق منابع رسمي تاييديه بگيرند.مدير رسانه‌اي تيم ملي همچنين درباره برخي اخبار مبني بر بيرون کردن خبرنگاران ايراني از تمرين‌هاي تيم ملي نيز گفت: بر اساس قوانين فيفا خبرنگاران و عکاسان تنها 15 دقيقه ابتدايي تمرين را مي‌توانند پوشش دهند و پس از آن بايد به مرکز رسانه‌اي بروند و در اتاقي مجهز منتظر بمانند تا تمرين‌هاي تيم ملي تمام شود و پس از آن بازيکنان با حضور در نشست خبري پاسخگوي خبرنگاران خواهند بود. اين طور نيست که خبرنگاران به دستور مسئولان تيم ملي ايران مجبور شوند بعد از 15 دقيقه تمرين‌هاي تيم ملي را پوشش دهند.